لاته آرت

SUNICH – سن ایچ اسپانسر رسمی مسابقات ملی لاته آرت

سیروپ در لغت به معنای شربت می باشد و در واقع همان حس را منتقل می کند ولی در این مقاله اشاره ما به شربت های […]
error: Copyright 2014 - 2016 Iranian Barista Guild
Sing Up to IBG NewsLetter
New Blog Posts Delivered Fresh to Your Inbox
Your Information will never be shared with any third party.